Uw woning verkopen doet u niet iedere dag. Met een bord 'Te Koop' voor het raam, of een berichtje op het internet bent u nog niet klaar. En mogelijk doet u daarmee uzelf te kort. U wilt natuurlijk een zo reel mogelijke prijs en zo min mogelijk rompslomp. Daarom kiest u voor ons als uw verkopende makelaar! De verkoop van een woning bestaat uit een aantal onderdelen, te weten:

De voorbereidingen

Alvorens de verkoop te starten zullen wij uw opdracht tot verkoop van de woning bevestigen in een opdracht tot dienstverlening. In dit document staan duidelijk alle afspraken tussen u en ons vermeld. Wij werken hierbij altijd conform de Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Tevens ontvangt u van ons de lijst van roerende zaken en de NVM Vragenlijst. Daarnaast ontvangen wij van u alle relevante documenten over onder andere gemeentelijke belastingen, eventueel uitgevoerde verbouwingen en moderniseringen alsmede, indien van toepassing, meer informatie over de Vereniging van Eigenaren. Hierdoor beschikken wij over een goed gedocumenteerd dossier om alle vragen van de koper te kunnen beantwoorden.

De verkoop

Bij de verkoop van uw woning bepalen wij in overleg met u een realistische vraagprijs.
Wij zullen u hiervoor ook een overzicht geven van recent verkochte en vergelijkbare woningen. Tevens geven wij advies over eventueel uit te voeren verkoopbevorderende werkzaamheden. Onze professionele fotograaf maakt een uitgebreide fotoreportage. Ter controle ontvangt u van ons de digitale brochure in concept. Wij zullen de woning altijd ter plaatse nauwkeurig opmeten. In overleg met u kunnen wij ook digitale plattegronden van de woning laten maken. Vervolgens plaatsen wij de aanbieding van uw woning op o.a. funda.nl, gkok.nl en rvm.nl. In overleg plaatsen wij een Te Koop bord bij de woning.

Daarnaast maken wij ook gebruik van alle mogelijkheden op het gebied van sociale media. Zowel via LinkedIn als Twitter zullen wij uw woning onder de aandacht brengen. Wij beschikken ook over een eigen Facebook pagina welke door steeds meer geïnteresseerden wordt gevolgd.
linkedin linkedin linkedin

Om u alvast een idee te geven, hebben wij een aantal tips opgesomd om uw woning "verkoopklaar" te maken.

Wij zullen namens u alle bezichtigingen plannen en uitvoeren. De bezichtigingen kunnen ook, in overleg, eventueel in de avonden of op zaterdag plaatsvinden. De bezichtigingen worden altijd uitgevoerd door n van de makelaars. U wordt minimaal één dag van te voren per telefoon en/of mail geïnformeerd over deze bezichtigingsafspraken. Vanzelfsprekend houden wij u, als verkoper, op de hoogte van de reacties van de bezoekers.

De onderhandeling

Wij voeren namens u de prijsonderhandelingen en zorgen voor overeenstemming in prijs, overdrachtsdatum, ontbindende voorwaarden en eventueel aanvullende afspraken. Niettemin beslist u als verkoper en onze opdrachtgever met welke condities u akkoord gaat. Vanzelfsprekend zullen wij u hierin adviseren en bepalen wij samen de juiste onderhandelingsstrategie.

De bevestiging

Na afronding van een succesvolle onderhandeling maken wij de koopakte op met alle juiste juridische bepalingen. Belangrijk hierbij is dat alle terzake doende bijlagen aan de koopakte worden toegevoegd. Allereerst zullen wij alle gegevens van de koper verzamelen en vervolgens sturen wij aan alle partijen een concept van de koopakte. Indien alle partijen akkoord zijn met dit concept dan zal de definitieve koopakte door koper en verkoper worden ondertekend. Vanaf die dag gaan voor de koper de drie dagen wettelijke bedenktijd in. Bij een eventuele bouwtechnische keuring zullen wij aanwezig zijn en bij onverwachte bouwkundige gebreken namens u de heronderhandeling voeren. Gedurende deze gehele periode bewaken wij alle overeengekomen termijnen waaraan de koper moet voldoen. Te denken valt hierbij aan het stellen van een bankgarantie en het verlopen van het voorbehoud van financiering.

De overdracht

De notaris draagt zorg voor de juridische levering van de woning. De notaris zal op basis van de door ons gemaakt koopakte alle notariële stukken opmaken. De notaris zal deze documenten in concept toesturen en wij dragen zorg voor de controle hiervan. Op de dag van de notariële overdracht verzorgen wij de eindinspectie en dragen wij de woning feitelijk over aan de nieuwe eigenaar. Tijdens deze inspectie noteren wij ook de meterstanden zodat u zich kunt afmelden bij de energieleverancier.

De nazorg

Onze dienstverlening eindigt niet op het moment van het tekenen van de koopakte bij de notaris. Mochten er na de overdracht toch nog vragen rijzen of onduidelijkheden zijn waarvoor de koper u aanspreekt, dan zijn wij nog steeds uw makelaar.