Wat is uw ideale woning - binnen de financiŽle mogelijkheden en uw wensen ten aanzien van de verschillende wijken in Rotterdam? Dat is een persoonlijke keuze die u moet maken. Maar dan het liefst wťl één uit een zorgvuldig voor u geselecteerd aanbod en zonder enig risico van zaken waarin u zelf niet deskundig bent.

Wilt u alle risico's uitsluiten en de weg naar uw nieuwe woning zo plezierig en vlot mogelijk maken? Dan raden wij u aan om ons in te schakelen als uw makelaar bij de aankoop van uw nieuwe woning. Onze dienstverlening bij de aankoop bestaat uit de volgende onderdelen:

De oriëntatie

Alvorens de zoektocht te starten is het verstandig om een verlanglijstje te maken. Aan welke eisen moet de nieuwe woning voldoen? Samen met u geven we een realistisch beeld van de mogelijkheden. Belangrijke vragen welke wij aan u zullen stellen zijn onder andere:

  • In welke plaats wilt u wonen? En in welke wijk(en) en/of buurten?
  • Welke voorzieningen in de omgeving zijn belangrijk, te denken valt hierbij aan scholen, winkels en openbaar vervoer.
  • Wat is uw budget? Graag brengen wij, indien wenselijk, u in contact met een hypotheekadviseur.
  • Wat is de minimale woonoppervlakte?
  • Hoeveel (slaap)kamers heeft u minimaal nodig?
  • Is een buitenruimte noodzakelijk? En aan welke eisen moet deze voldoen?
  • Heeft u bepaalde eisen aan het type van de woning, bijvoorbeeld het bouwjaar en/of een hoekwoning?
  • Bent u bereid om de woning (grondig) te verbouwen?

De zoektocht

Op basis van al deze informatie maken wij een eerste selectie van mogelijk geschikte woningen. Om een goed totaaloverzicht van de woningmarkt te krijgen, gaan we samen een groot aantal woningen bekijken. Daarnaast houden wij u continue op de hoogte van het nieuwste aanbod van geschikte woningen. Door ons uitgebreide netwerk zijn wij meestal eerder op de hoogte van te koop komende woningen. Ook woningen welke in de "stille verkoop" staan, zijn bij ons bekend. Wij zullen deze bezichtigingen voor u plannen en samen met u dit nieuwe aanbod bekijken. Tijdens deze bezichtigingen zullen wij de woning realistisch beoordelen terwijl u ondertussen "verliefd wordt op uw droomhuis". Wij beoordelen de woning onder andere op de ligging, de omgevingsfactoren, de bouwkundige staat en de onderhoudsconditie. Op basis van deze beoordeling geven wij een duidelijk en eerlijk advies over de woning. Eventueel kan de woning ook worden bezocht door een aannemer voor een vrijblijvende offerte voor een verbouwing.

De onderhandeling

Uiteindelijk wordt de perfecte woning gevonden. Hierbij zullen wij zorgdragen dat de woning voor een realistische koopsom wordt verkocht. Samen bepalen wij de onderhandelingsstrategie en zullen wij de berekening van de waarde van de woning met u bespreken. Bij de aankoop van een appartement is ook de (financiele) status van de Vereniging van Eigenaren zeer belangrijk, deze zullen wij daarom ook grondig bestuderen. Namens u voeren wij vervolgens de professionele onderhandeling over de prijs. Naast de prijs zullen wij ook onderhandelen over de datum van overdracht en de ontbindende voorwaarden.

De bevestiging

Indien de onderhandeling met succes wordt afgerond zal de verkopend makelaar de overeenkomst tussen partijen vastleggen in een koopakte. Namens u zullen wij zorgdragen dat alle juiste juridische bepalingen worden opgenomen. Deze koopakte inclusief alle bijlagen zullen wij controleren. Tevens zullen wij u adviseren bij de keuze van de notaris en hypotheekadviseur. Na ondertekening van de koopakte bewaken wij alle overeengekomen termijnen waaraan u als koper moet voldoen. Te denken valt hierbij aan het voorbehoud van een bouwtechnische keuring en het voorbehoud van financiering. Ook bij de keuze van een bouwtechnische keurder zullen wij u adviseren. Tijdens deze keuring zullen wij ook aanwezig zijn. Voor de financiering zal de geldverstrekker meestal een taxatierapport van de gekochte woning verlangen. In het kader van de objectiviteit mag dit rapport niet door de verkopend makelaar of door ons worden gemaakt. In overleg met u kunnen wij zorgdragen dat het taxatierapport door een onafhankelijk taxateur wordt opgemaakt.

De oplevering

Tussen koper en verkoper is een datum van notariële overdracht overeengekomen. Over deze datum is door partijen onderhandeld en uiteindelijk ook opgenomen in de koopakte. De door koper gekozen notaris zal op voorhand alle documenten behorende bij de overdracht ter bestudering doen toekomen. Namens u zullen wij deze documenten controleren. Tevens gaan wij, kort voor de overdracht, de woning samen met u inspecteren. Tijdens deze inspectie beoordelen wij of de woning nog in dezelfde staat is als op het moment van kopen en noteren we de actuele meterstanden.

De nazorg

Onze dienstverlening eindigt niet op het moment van het tekenen van de koopakte bij de notaris. Mochten er na de overdracht toch nog vragen rijzen of onduidelijkheden zijn, dan zijn wij nog steeds uw makelaar.